Klompenmuseum
Openingstijden:
Museum & Tarieven

Klompenbelevingspad
Openingstijden:
Klompenbelevingspad & Tarieven

Inschrijvingsformulier - groepen
scholen

Adres:
Contactadres & Wegbeschrijving

Kempens Landschap vzw
Brasserie Den Eik

Het klompenmuseum is gevestigd in de gebouwen van afspan-ning Den Eik eigendom van de vzw Kempens Landschap.


De vzw Kempens Landschap werd opgericht in november 1977 op initiatief van het provinciebestuur van Antwerpen en een 40-tal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het provinciaal bestuursakkoord.


De hoofddoelstellingen van deze landschapstichting zijn: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van het leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publiekgerichte openstelling van open monumenten in haar bezit.


Erg belangrijk in dit verband is de multidisciplinaire aanpak. Het landschap is immers niet alleen natuur maar ook bebouwing en andere functies. Dat alles vraagt een geďntegreerd beheer en juist daarin maakt de vzw Kempens Landschap zich sterk. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen zelfs uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is geen natuur- of monumentenvereniging maar een landschaps-vereniging. Daarmee vult ze een hiaat op voor wat betreft de landelijke landschapsproblematiek in zijn veelomvattendheid.
Voor inlichtingen: tel. 015/22.82.31.

www.kempenslandschap.be
Copyright © 2009 - Vrienden van het Museum - Alle rechten voorbehouden - Gehost door Deconet Computers BVBA.